PRVNÍ VÝCVIK - 3.2.2012
ŘÁD VÝCVIKU AGILITY
Na výcvik si přineste:
·         misku a vodu pro psa
·         pevný obojek (ne stahovací nebo ostnatý obojek)
·         pevné vodítko (ne samonavíjecí vodítko)
·         něco, čím budete psa na parkuru motivovat - hračku, odměny (psí pamlsky, tvrdý sýr
          na kostičky, salám, s piškoty opatrně, protože ty rychle psa zasytí)
 
Pravidla výcviku:
·         je nutné, aby se psem cvičil jeden člověk
·         psa učíme pomocí pozitivní motivace – odměňujeme (jídlem, hračkou) a slovně,
          tónem hlasu, chválíme (pořádně)
·         před výcvikem 1 den psa nekrmíme (je to nutné, aby ho pamlsky, kterými jej
          odměňujeme dostatečně lákaly a motivovaly)
·         je nutné dodržovat výcvikovou hodinu – přicházet včas a pravidelně neodcházet o 15
          minut dřív J
·         je zakázáno se psem chodit na překážky, které nám výcvikář nepovolil (pes se může
          zranit)
·         to co se při výcviku naučíte, musíte doma nebo na vycházce s pejskem procvičovat
·         členové jsou povinni řídit se pokyny výcvikáře
·         agresivní či kousaví psi se můžou výcviku zúčastnit pouze s náhubkem, popřípadě
          můžou být výcvikářem z kurzu zcela vyloučeni
·         v zájmu bezpečnosti členů může být v odůvodněných případech člen se psem vykázán
          z cvičiště (například po rvačce psů, pokud není možno psa zklidnit a nadále ruší výcvik 
         a ohrožuje ostatní psy)
·         každý je povinen po svém psu uklízet
·         každý z členů odpovídá za škody, které způsobí on nebo jeho pes
·         každý je povinen předložit ke kontrole očkovací průkaz svého psa (bez platného
          očkování bude pes z výcviku vykázán)
·         kdo se nebude účastnit tréninku je povinen se den předem omluvit jinak, bude platit
          pokutu 50Kč.
·         každý člen agility při neúčasti na trénincích 1 až 2 měsíce bude po neúspěšném
          přezkoušení muset absolvovat 10-ti hodinový kurz agility za poplatek 700,-Kč
·         připomínky a náměty k vedení výcviku směřujte svému výcvikáři nebo vedení sdružení
 
Práva a povinnosti výcvikářů
1.      Průběh výcviku a jejich personální zabezpečení organizuje hlavní výcvikář.
2.      Výcvikáři je povinen zapisovat docházku.
3.      Výcvikář je povinen zařazovat do výcvikových hodin pravidelně výcvik poslušnosti a
         základní ovladatelnosti psa.
4.      Výcvikář je povinen chodit na kurzy s dostatečným předstihem tak, aby byl ve 
         výcvikovém prostoru dříve než kurzisté a je povinen odcházet z výcvikového prostoru
         poslední.
5.      Výcvikář je povinen chránit používané překážky před poškozením a zajistit jejich úklid
         po skončení výcviku.
6.      Výcvikář je povinen organizovat výcvik tak, aby předcházel vzniku škod na majetku a na
         zdraví lidí a zvířat .
7.      Výcvikář je oprávněn vykázat - z výukové hodiny člena, jehož pes svou agresivitou
         narušuje výuku, nebo ohrožuje ostatní psy a lidi, případně členy, který odmítá
         respektovat pokyny výcvikáře.
DOPORUČENÝ PROHLÍŽEČ - MOZILA FIREFOX
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one